Om oss

Basalt Eiendom AS, stiftet i 2014, er et selskap som utvikler tomter og eiendomsmasse. Vi har kontor i Asker, men har prosjekter i Buskerud og nordre Vestfold foruten hjemkommunen Asker.

Vår strategi er primært å bygge ut småhusbebyggelse innenfor eksisterende kommune- og reguleringsplaner. Så langt mulig søker vi prosjekter som kan realiseres uten behov for dispensasjoner, altså i tråd med de politiske vedtak og intensjoner som foreligger fra før. Bak et hvert tomte- og boligutviklingsprosjekt stiller vi oss ett sentralt spørsmål før vi går videre: Kunne vi ha tenkt oss å bo her selv?

Navnet vårt Basalt Eiendom er inspirert av grunnforholdene i Asker og omegn, som i stor grad består av basaltiske lavabergarter. Som en aktiv grunneier er vi stolte av et navn som symboliserer grunnen som bærer boliger for fremtidige generasjoner.

Som vi selv sier: Det er gode grunner for å utvikle gode grunner!